Okul Öncesi Eğitim – Okul Önceciyiz Biz

36-72 Aylık Çocukların Eğitimleri İçin Belirlenen Hedefler ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Kazanılması Beklenen Davranışlar

36-72 Aylık Çocukların Eğitimleri İçin Belirlenen Hedefler  ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Kazanılması Beklenen Davranışlar

PSİKOMOTOR ALAN

HEDEF 1. Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Belli bir mesafeye sürünerek gitme

2.      Değişik yönlere yuvarlanma

3.      Sözel yönergelere uygun olarak yürüme(yavaş, hızlı, taklit yürüyüşü vb.)

4.      Belli bir yüksekliğe tırmanma

5.      Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde inme

6.      Belli bir yükseklikten atlama

7.      Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlama

8.      Sözel yönergelere uygun olarak koşma

9.      Pedal çevirme hareketini koordineli olarak yapma

HEDEF 2. Farklı büyüklüklerdeki nesnelerle çeşitli hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Farklı pozisyonlarda atılan nesneleri kollarıyla yakalama 

2.      Çeşitli nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atma

3.      Hareket halindeki nesneleri durdurma

4.      Farklı büyüklüklerdeki topu belli bir ritimle zıplatma

HEDEF 3.  El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Küçük nesneleri toplama

2.      Topladığı küçük nesneleri parmaklarını kullanarak bir kaba boşaltma

3.      Çeşitli malzemeleri kaptan kaba boşaltma

4.      Nesneleri uygun şekilde takma, çıkartma

5.      Küçük kas becerilerini gerektiren bazı araçları kullanma ( öz bakım, ev işleri, okuldaki etkinlikler vb.)

6.      Değişik araçlar kullanarak şekiller çizme

7.      Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlama

8.      Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirme

9.      Nesneleri değişik malzemelerle bağlama

10.    Değişik malzemeleri istenilen nitelikte kesme

HEDEF 4. Denge gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Sözel yönergelere göre değişik hızlarda yürüme

2.      Zemin üzerine çizilen değişik şekiller üzerinde yürüme

3.      Verilen sözel yönergelere göre değişik yönlerde yürüme

4.      Tek ayak üzerinde belli bir süre durma

5.      Çift ayakla sıçrayarak belli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gitme

6.      Tek ayakla sıçrayarak belli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gitme

7.      Belli bir yükseklikteki zemin üzerinde yürüme

8.      Belli bir yükseklikteki zemin üzerinde ellerindeki nesnelerle yürüme

9.      Belli bir mesafeyi topuk-parmak ucu teması ile yürüme

HEDEF 5. Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Gereken Davranışlar

1.      Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri itme, çekme ve döndürme

2.      Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma

3.      Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gitme

HEDEF 6. Küçük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Belli nesneleri sıkma

2.      Yumuşak materyallere elleriyle şekil verme

3.      Yumuşak materyallere çeşitli nesneleri kullanarak şekil verme

SOSYAL – DUYGUSAL ALAN

HEDEF 1. Duygularını fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Duygularını söyleme

2.      Duygularının nedenlerini söyleme

3.      Duygularının sonuçlarını söyleme

4.      Duygularını müzik,  dans ve benzeri yollarla ifade etme

HEDEF 2. Duygularını kontrol edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyma

2.      Rahatsız edici duygu ve dürtülerini uygun şekilde ortaya koyma

3.      Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranma

4.      Gerekli durumlarda kararlılık gösterme

5.      Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlama

HEDEF 3. Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Kendi isteği ile bir işe başlama

2.      Başlığı işi bitirme çabası gösterme

HEDEF 4. Başkalarının duygularını fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Başkalarının duygularını ifade etme

2.      Başkalarının sıkıntı ve mutluluklarını paylaşma

HEDEF 5. Canlılara ve farklı özellikte olan kişilere karşı olumlu tavır gösterebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Canlıların yaşama hakkına özen gösterme

2.      İnsanların farklı özelliklerini kabul etme

HEDEF 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılma

2.      Grupta sorumluluk almaya istekli olma

3.      Aldığı sorumluluğu yerine getirme

4.      Gerektiğinde lideri izleme

5.      Gerektiğinde liderliği üstlenme

6.      Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimsediğini gösterme

7.      Kendine ve başkalarına ait farkındalıkları dikkate alarak çözüm yolları önerme

8.      Alınan kararlara bağlı kalma

9.      Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanma

HEDEF 7. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyleme

2.      Aynı kişinin farklı rollerinin olduğunu söyleme

3.      Kendi kültürünün belli başla özelliklerini (misafirperverlik, yardımlaşma, yöresel giysiler, büyüklere saygı, bayramlara ilişkin davranışlar gibi) söyleme

4.      Kendi kültürünün dışında farklı kültürler olduğunu söyleme

5.      Farklı ülkelerin belli başlı kültürel özelliklerini söyleme

HEDEF 8. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Atatürk ile ilgili etkinliklere katılma

2.      Atatürk’le ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirme

HEDEF 9. Çevresindeki olgu ve olayların estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Algıladığı olay ve olguların estetik özelliklerini kendi sözcükleri ile anlatma

2.      Çevresindeki olgu ve olayların estetik özellikleriyle ilgili özgün düşüncelerini etkinliklerinde gösterme

3.      Başkalarının olgu ve olaylarla ilgili düşünceleri hakkındaki görüşlerini söyleme

HEDEF 10. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları (kirlilik, düzensizlik, dağınıklık) fark etme

2.      Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları kendi estetik görüşüne uygun olarak değiştirme

3.      Çevresini düzenlemede farklı yolları deneme.

HEDEF 11. Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Müziğe uygun özgün şarkı söyleme

2.      Estetik bedensel hareketlerle dans etme, yürüme

3.      Resim, el işi vb. sanat etkinliklerinde özgün ürünler yapma

4.      Özgün bir şiir, öykü vb. söyleme

HEDEF 12. Çeşitli sanat dallarındaki eserlerin özelliklerini fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Eserleri özelliklerini algıladığı şekilde söyleme

2.      Eserlerin özellikleri konusunda kendi görüşlerini söyleme

HEDEF 13. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanma

2.      Günlük yaşamdaki kurallara uyma (görgü, trafik vb.)

3.      Canlıların bakımını üstlenme ve korunma

BİLİŞSEL ALAN VE DİL ALANI

HEDEF 1. Gözlem yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, biçim, işlev, koku, ses, tat vb.)

2.      Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar vb.)

HEDEF 2. Verilen nesne, durum, olay, sayı ya da sözcükleri hatırlayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Bir bütünlük içinde yer alan olay, nesne ya da öğeleri söyleme

2.      Verilen nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesnenin adını söyleme

3.      Verilen nesne, durum ya da olayı belli bir süre sonra yeniden ifade etme

4.      Sayıları ritmik olarak sayma

HEDEF 3. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Verilen nesneleri renklerine göre eşleştirme

2.      Verilen nesneleri şekillerine göre eşleştirme

3.      Verilen nesneleri boyutlarına göre eşleştirme

4.      Verilen nesneleri sayılarına göre eşleştirme

5.      Verilen nesneleri miktarlarına göre eşleştirme

6.      Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre eşleştirme

7.      Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre eşleştirme

8.      Verilen nesneleri kullanım şekillerine göre eşleştirme

9.      Verilen nesneleri elde ediliş şekillerine/yapıldığı malzemelere göre eşleştirme

HEDEF 4. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Verilen nesneleri renklerine göre gruplama

2.      Verilen nesneleri şekillerine göre gruplama

3.      Verilen nesneleri boyutlarına göre gruplama

4.      Verilen nesneleri miktarına göre gruplama

5.      Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre gruplama

6.      Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre gruplama

7.      Verilen nesneleri kullanım şekillerine göre gruplama

8.      Verilen nesneleri elde ediliş şekillerine/yapıldığı malzemelere göre gruplama

HEDEF 5. Verilen nesne, durum ve olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Verilen nesneleri renk tonlarına göre sıralama

2.      Verilen nesneleri boyutlarına göre sıralama

3.      Belli sayıdaki nesneleri sayılarına göre sıralama

4.      Verilen durum, olay ve c anlıları oluşum ya da büyüme aşamalarına göre sıralama

HEDEF 6. Verilen nesneleri sayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterme

2.      Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayma

3.      Sayılarına göre nesnelerin miktarlarını az ya da çok olarak söyleme

HEDEF 7. Tek basamaklı sayılarla basit toplama ve çıkarma işlemleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Nesneleri kullanarak tek basamaklı sayılarla toplama yapma (artırma)

2.      Nesneleri kullanarak tek basamaklı sayılarla çıkarma yapma (eksiltme)

HEDEF 8. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Gösterilen sembolün anlamını söyleme

2.      Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterme (sayı, geometrik şekil, logo, trafik işareti vb.)

HEDEF 9. Mekânda konum kavramı ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Nesnenin mekândaki konumunu doğru olarak söyleme (altında-üstünde, yanında, arasında, ortasında, ötesinde, içinde, dışında, sağında, solunda, yakınında, uzağında vb.)

2.      Verilen yönergeye uygun olarak kendisini doğru yere yerleştirme

3.      Verilen yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirme

4.      Bir bütünün parçalarını uygun yerlere yerleştirme

HEDEF 10. Zamanla ilgili bazı kavramlar ile belirli etkinlikler arasında ilişki kurabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanma

2.      Belli etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uygun davranma

HEDEF 11. Belli durumlarla ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Verilen bir olayın olası nedenlerini söyleme

2.      Verilen bir olayın olası sonuçlarını söyleme

HEDEF 12. Verilen bir problem durumunu çözebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Problemin ne olduğunu söyleme

2.      Probleme çeşitli çözüm yolları önerme (söyleme)

3.      Çözüm yolları içinden en uygunlarını seçme

4.      Seçilen çözüm yollarını deneme

5.      Denenen çözüm yollarının geçerli ve geçersiz yanlarını söyleme

6.      En uygun çözüm yoluna gerekçeleriyle karar verme

HEDEF 13. Çeşitli durumlarda kullanılan sözcüklerin anlamlarını kavrayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Sözcüğün tümce içendeki anlamını kendi ifadesiyle açıklama

2.      Eş anlamlı sözcüklere örnek verme.

3.      Zıt anlamlı sözcüklere örnek verme

HEDEF 14. Türkçeyi dil bilgisi kurallarına uygun olarak kullanabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Tümcelerinde öğeleri doğru olarak kullanma

2.      Türkçedeki ekleri doğru olarak kullanma

HEDEF 15. Belli bir nesne, varlık ya da olayı tanımlayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Nesne, varlık ya da olayı adlandırma

2.      Nesne, varlık ya da olaya ait belli başlı özellikleri söyleme

HEDEF 16. Dili etkili bir şekilde kullanabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Nesne, durum ya da olayı anlaşılır şekilde açıklama

2.      Aynı anlama gelebilecek düşünceleri farklı sözcüklerle açıklama

3.      Sözcükleri farklı yapıda sözel ürünler oluşturacak şekilde kullanma (bilmece, tekerleme, şiir, öykü, şarkı vb.)

HEDEF 17. Sesleri ayırt edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Verilen sesin kaynağını söyleme (sesin ait olduğu nesne, varlık, olay vb.)

2.      Verilen sesin özelliğini söyleme (ince, kalın, yavaş, benzerlik ve farklılıklar vb.)

3.      Verilen sese benzer sesler çıkarma

4.      Belirli durumlarda kendi sesini uygun kullanma

HEDEF 18. Atatürk’ün yaşamı ve kişiliği ile ilgili özellikleri fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Atatürk’ün hayatı ile ilgili özellikleri söyleme (doğum yeri, anne-babasının adı, çocukluğu, Atatürk ile ilgili anılar)

2.      Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyleme (çocuk sevgisi, vatan sevgisi, çalışkan olması, liderlik özelliği, demokratik olması, sanata, spora, bilime değer vermesi)

HEDEF 19. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Atatürk’ün yaptığı işlere örnek verme (Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilânı, Kılık Kıyafet Devrimi, Harf Devrimi vb.)

2.      Atatürk’ün düşüncelerini söyleme (barış içinde yaşama, insanlara karşı sevgi gösterme ve hoşgörülü olma, çalışkan olma, insan hak ve hürriyetlerine saygı duyma vb.)

ÖZBAKIM BECERİLERİ

HEDEF 1. Giysilerini giyip çıkarma ile ilgili davranışları gösterebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Uygun giyeceği seçme

2.      Üzerindeki giysileri kendi kendine çıkarma

3.      Seçtiği giyecekleri kendi kendine giyme

4.      Giyeceklerini doğru şekilde giyme

HEDEF 2. Dengeli beslenme ile ilgili davranışları gösterebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Verilen yiyecekleri ayırım yapmadan yeme

2.      Yeterli miktarda yiyecek yeme

3.      Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri yemekten kaçınma

4.      Yiyecekleri uygun zamanlarda yeme

HEDEF 3. Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Gerektiğinde, el yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkama

2.      Tuvalet gereksiniminin giderilmesine yönelik uygun işleri yapma

3.      Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma

4.      Yiyeceklerin temizliğini dikkat etme

5.      İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutma

HEDEF 4. Sağlıklı yaşayabilmek için dinlenmeyle ilgili davranışları gösterebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılma

2.      Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlıkları yapma

3.      Belirlenen saatte dinlenme/uyuma

HEDEF 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar

1.      Tehlikeli olan durumlara ve kazalara örnek verme

2.      Tehlikeli olan durumlardan ve kazalardan kaçınma

  • Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım isteme
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ